Bingo

Bingo är en mycket populär spelform både här i Sverige och i många andra länder. Det finns ett stort antal olika bingospel, så det går inte att förklara några exakta regler eftersom dessa skiljer sig åt. Dock ska vi i denna text förse våra läsare med de gemensamma grundregler och övrigt som denna spelform bygger på. Vi kommer även att fokusera mycket på bingo över nätet vilket är den senaste form av detta populära spelsätt.

Bingospels grundfaktorer

Bingo handlar nästan enbart om tur och att förlita sig på slumpen. Här finns det alltså inte speciellt mycket man kan göra för att påverka spelets utgång, utan man får välja ett antal nummer och sedan enbart hoppas att man ska ha turen på sin sida och att så många som möjligt av de nummer man plockat ut faktiskt dyker upp. Bingo handlar alltså nästan uteslutande om att man ska välja ut en serie nummer, och sedan hoppas på att den nummerrad som sedan dyker upp i spelet är så lik den man själv valt ut som möjligt. Självklart ska man alltid hoppas på att alla nummer stämmer överens, eftersom man då får högsta möjliga vinst. Dock räcker det i många spel med att få några av numren rätt för att få en viss vinst, även om denna alltid blir högre ju mer rätt man har.

Själva nummerraden slumpas alltså alltid fram i bingospel, något som är anledningen till varför man som spelare har så lite inverkan på själva spelet. I traditionell bingo, t.ex. bingo i en bingohall eller via tv:n, är det vanligt att dessa nummer slumpas fram i form av bingobollar med de olika numren på sig. Spelar man istället bingo över internet så tas numren fram med hjälp av olika slumpartade sätt som nummergeneratorer eller liknande.

Nätbingo

Nätbingo är den senaste varianten av bingo. Denna variant har blivit mycket populär eftersom den bjuder på en helt annan bekvämlighet och mobilitet än vad traditionell bingo gör. Med detta menar vi att det går att spela hemifrån och ofta när man än vill. Dessutom kan man välja att få den bingobricka som används för att fylla i numren som kommer upp att bli ifylld automatiskt, vilket alltså ytterligare bidrar till bekvämligheten. Att fylla i brickorna automatiskt på detta sätt kallas för att ”badda”.

Vill man inte ”badda” så måste man dock inte göra det. Vissa nätcasinon erbjuder nämligen alternativet att spela på det gamla traditionella sättet om man istället föredrar det. Detta gör många nämligen, och det kan t.ex. helt enkelt handla om att man föredrar detta sätt av gammal vana. Vissa hävdar även att man får större chans att påverka utkomsten och därmed öka sina vinstchanser om man använder sig av det traditionella sättet. Om det ligger någonting i detta eller inte är inget som vi kan svara på, men hur som helst är det bra för de som föredrar detta sätt att veta att detta alternativ erbjuds hos vissa casinon och spelsidor.

Traditionell bingo vs nätbingo

Som tidigare nämnt är fördelen med nätbingo att det erbjuder en helt annan bekvämlighet och mobilitet än vad traditionella casinos gör. Detta beror på att man med nätbingo kan spela precis var man vill, när man vill. För den som föredrar det bidrar ju även faktum att man kan ”badda” till att göra detta spelsätt ännu mer bekvämt.

Traditionell bingo har dock också sina fördelar. Dels kanske vissa föredrar det av gammal vana, och sen innehåller det ju en helt annan social faktor än vad nätbingo gör. För vissa kan det ju vara en viktig del av de sociala rutinerna att träffa sina vänner på bingohallen och spela. Båda dessa varianter av bingo har alltså sina fördelar, och det är helt enkelt upp till varje spelare att välja det alternativ som passar bäst, eller helt enkelt använda sig av båda två.

Sammanfattning

Bingo är alltså ett brett begrepp, och en spelform snarare än ett spel. Detta spelsätt består av spel som skiljer sig åt på olika sätt, men vars grundregler alltså i stort sett är desamma. Dessa handlar om att välja ut en nummerrad och sedan hoppas på att den ska matcha den nummerrad som själva bingospelet sedan plockar ut så mycket som möjligt. Som spelare är det alltså inte mycket man kan göra för att påverka utkomsten, utan detta är ett spelsätt som främst handlar om att ha ren och skär tur.

Både nätbingo och traditionell bingo har sina fördelar, och det är upp till spelarna att välja det alternativ som passar dem bäst eller att använda sig av en blandning av båda. Hur som helst har nätbingo gjort så att det numera är lättare än någonsin förut att få tillgång till och prova på detta spelsätt. Är man nyfiken på nätbingo är det därför bara att leta upp ett nätcasino som erbjuder bingospel, och sedan bara sätta igång med spelandet och hoppas att man har turen med sig.